Conconitest uitleg.

Benodigdheden voor uitvoering van de test:

  • Atletiekbaan of ronde van 400m.
  • geluidsinstallatie
  • Hartslagmeter.

DE PRAKTISCHE UITVOERING:

Men start met een warming-up van 10 tot 20 minuten. Er wordt gelopen op een baan of ronde van 400 meter. De beginsnelheid is laag.
al naar gelang de getraindheid start je op 9, 10, 11 of 12 km/u. 

 

Bij het start teken start je je hardloophorloge met hartlag. Bij iedere pieptoon uit de geluidsinstalltie moet je het volgend merkteken op de baan bereikt hebben.
Het is balngrijk voor de verwerking van de gegevens dat je bij iedere 200 meter de lap toets op je horloge indrukt. ( oefen dit van tevoren, NIET op stop drukken )
Wanneer je de merktekens op de baan niet meer op tijd kan bereiken is de test afgelopen en druk je op de stopknop van je horloge.

Vervolgens kan je rustig uitlopen, dit is niet meer van belang voor verwerking van gegevens.

Verwerking van de testgegevens:

De de geregistreerde gegevens kunnen later in grafieken worden verwerkt in een excel document wat hier is te downloaden
Na een goede invoer in het document zou je een curve in de grafiek moeten zien waar je dan het omslagpunt en bijhorende zones van kan afleiden.

 

Trainingsadviezen:

Hierbij maken we onderscheid tussen duurlopen in het aerobe gebied, Intervallopen en Tempo Duurlopen in het overgangsgebied en Intervallopen in het anaerobe gebied.
De loopsnelheid bij het Omslagpunt Vd stellen we op 100 %
De trainingsintensiteit kan uitgedrukt worden in procenten van de Vd. Uit de curve kan dan voor elke trainingsintensiteit de bijbehorende snelheid en HF worden berekend.

 

Trainingsvorm Intensiteit Duur
Duurloop DL-1 (herstel) 70% 30-45 min.
. (lang) 70% 120-180 min.
. DL-2 (normaal) 85% 60-90 min.
. DL-3 (snel) 95% 30-45 min.
Tempoduurlopen . 100% 10-20 min.
Lange Tempolopen . 103% 5-10 min.
Interval extensief lang 100% 600-2000 m
. extensief kort 105% 200-400 m

Zoals uit het voorgaande blijkt kunnen we m.b.v.. de Conconitest vrij nauwkeurig bepalen met welke hartfrequentie en loopintensiteit we het best kunnen trainen.
Overtraining en de vaak hiermee gepaard gaande blessures kunnen hiermee voorkomen worden. Het meten van de hartfrequentie is daarbij wel noodzakelijk.

Met dank aan dhr J van den Bosch uit Weert voor het delen van bovenstaande informatie.

Het betreffende Conconi geluidsbestand gemaakt door dhr J van de Bosch kan op verzoek bij mij ook verkregen worden.

Related Images:

2 reacties

  1. Beste Jan,
    ik heb wel belangstelling voor het geluidsbestand.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *